Κινηματογράφηση και διεύθυνση φωτογραφίας, με εξοπλισμό >30k€